Serwis instalacji fotowoltaicznych

Zobacz ofertę

Dlaczego warto zdecydować się na serwis fotowoltaiki?

Twierdzenie, że serwis instalacji fotowoltaicznej jest niepotrzebny to mit. Fotowoltaika ma swoje ograniczenia i wymaga regularnej kontroli.

Ustawodawca przewidział 5-letnie okresy między obowiązkowymi przeglądami. Jako praktycy proponujemy dokonywać przeglądu i konserwacji instalacji PV nie rzadziej niż raz w roku.

Dzięki temu możliwa jest naprawa zanim będzie za późno. Coroczne przeglądy serwisowe to cena, którą warto ponieść za sprawne i wydajne działanie instalacji fotowoltaicznej, gwarantujące optymalne uzyski prądu.

Cena przeglądu serwisowego paneli fotowoltaicznych, uwzględnia:

Kompleksową analizę poprawności pracy instalacji:

Sprawdzenie poprawności montażu falownika:

 • odpowiednie miejsce montażu inwertera;
 • zachowanie odstępów od elementów otoczenia;
 • zapewnienie odpowiedniej wentylacji.

Sprawdzenie poprawności pracy falownika:

 • generowanie mocy AC;
 • prawidłowe skonfigurowanie inwertera.

Sprawdzenie miejsca wpięcia instalacji:

 • poprawność doboru miejsca wpięcia;
 • weryfikacja przekroju przewodu, w który się wpinamy;
 • sprawdzenie poprawności wykonania styków;
 • weryfikacja dokręcenia styków w rozdzielniach.

Pomiary parametrów elektrycznych:

 • pomiar rezystancji uziemienia;
 • badanie wyłącznika różnicowoprądowego;
 • badanie ochrony przeciwporażeniowej;
 • pomiary elektryczne DC (układ centralny instalacji);
 • pomiary elektryczne AC;
 • wyrównanie potencjałów;
 • uziemienie konstrukcji.

Kontrola mocowania instalacji na dachu:

 • kotwienie konstrukcji – sprawdzenie poprawności montażu śrub dokrokwiowych, haków, trójkątów montażowych;
 • kontrola szczelności kotwienia;
 • kontrola szczelności dachu i przepustów.

  Dołącz plik (opcjonalne)

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z polityką prywatności oraz regulaminem strony internetowej, a także w pełni akceptuję postanowienia tych dokumentów

  Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SARAKHMAN Sp. z o.o. z siedzibą w (37-700) Przemyślu, ul. Barska 15/8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Przemyślu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000792694, NIP 7952555051, REGON 383735176, w celu uzyskania odpowiedzi na zadane w formularzu pytanie lub inny rodzaj informacji występujący w formularzu, przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. Moja zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych jest dobrowolna, ale niezbędna do uzyskania odpowiedzi. Zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadomy/a, że moja zgoda może zostać odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail oraz numeru telefonu przez SARAKHMAN Sp. z o.o. z siedzibą w (37-700) Przemyślu, ul. Barska 15/8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Przemyślu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000792694, NIP 7952555051, REGON 383735176 dla celów marketingowych, związanych z przesyłaniem na wskazany przeze mnie adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowych pochodzących od spółki, a także od jej partnerów handlowych, z którymi spółka współpracuje w związku z promocjami innymi rodzajami akcji marketingowych lub podmiotów, z którymi spółka współpracuje w zakresie świadczenia na ich rzecz usług reklamowych.

  Facebook
  Instagram