Kierownik Budowy – farmy fotowoltaiczne

Twój zakres obowiązków

 • Ocena i weryfikacja dokumentacji projektowej dotyczącej farm PV,
 • Sporządzanie kosztorysów oraz harmonogramu realizacji budowy,
 • Koordynacja zamówień i dostaw towarów,
 • Kontraktacja ekip wykonawczych w zakresie budowy i przyłącza do sieci OSD,
 • Koordynacja aspektów formalnych dotyczących budowy wewnątrz firmy jak i z urzędami,
 • Aktywna współpraca z Project Managerem/ Dyrektorem kontraktu,
 • Opracowywanie, zlecenie i koordynacja wszelkiej potrzebnej dokumentacji,
 • Kompleksowe prowadzenie budowy ze strony generalnego wykonawcy, nadzór nad kosztami, koordynacja harmonogramu i postępu prac,
 • Realizacja odbiorów zakresu prac,
 • Koordynacja opracowania dokumentacji powykonawczej,
 • Aktywna współpraca z innymi działami oraz przedstawicielami Inwestora na etapie realizacji,
 • Raportowanie postępów prac.

Nasze wymagania

 • Wykształcenie techniczne, preferowane kierunki Energetyka, Energetyka Odnawialna, Budownictwo,
 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
 • Dyspozycyjność oraz gotowość do pracy w terenie
 • Dobra znajomość obsługi MS Office, AutoCad lub pokrewne,
 • Samodzielność i świetna organizacja pracy,
 • Prawo jazdy kat. B,
 • Znajomość procesu odbiorowego i przekazywania do użytkowanie PV.