Inspektor nadzoru / kierownik farm fotowoltaicznych

Firma Sarakhman Sp. z o.o. działająca w branży OZE poszukuje kandydatów na stanowisko Inspektora nadzoru/kierownika ds. budowy farm fotowoltaicznych realizowanych na terenie całego kraju.

Zakres obowiązków: – zarządzanie budową farm fotowoltaicznych

– koordynowanie i rozliczanie pracy własnych grup wykonawczych i podwykonawczych,

– nadzór nad jakością i terminowością realizowanych prac,

– przygotowywanie raportów i zestawień z postępu prac, –

bieżąca kontrola prac pod względem zgodności z projektem,

obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa,

– ścisła współpraca z innymi działami w firmie.

Oferujemy:

kontrakt B2B,

– atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne warunki zatrudnienia,

– zakwaterowanie związane z realizowanymi budowami.

Nasze wymagania:

czynne prawo jazdy kategorii B

wykształcenie techniczne

doświadczenie w budowaniu linii przyłączeniowych SN AC DC

posiadanie uprawnień dozoru

umiejętność czytania schematów

umiejętności operatywnego i samodzielnego działania

doświadczenie w branży fotowoltaicznej