Wpływ temperatury na instalacje fotowoltaiczną

Wniosek taki wydaje się jak najbardziej oczywisty, biorąc pod uwagę fakt, iż to właśnie podczas wspomnianej pory roku promieniowanie słoneczne jest najintensywniejsze i trwa najdłużej. Z tego też powodu panele PV faktycznie wyprodukują latem więcej energii niż podczas pozostałych okresów roku. Wciąż nie oznacza to jednak, że warunki atmosferyczne panujące od czerwca do sierpnia są dla opisywanych systemów optymalne. W praktyce bowiem należy pamiętać o jeszcze jednym bardzo ważnym czynniku, którym jest temperatura. Jaki wpływ wywiera ona na działanie przydomowych elektrowni słonecznych? O tym poniżej.

W jaki sposób temperatura wpływa na działanie paneli PV?

Wpływ ciepła na funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznych jest naprawdę duży, czego dowodem może być chociażby to, że producenci deklarują konkretne zakresy temperaturowe, w ramach których mogą pracować dostarczane przez nich urządzenia. W przypadku modeli wysokiej jakości, od renomowanych firm, zakresy te oscylują zwykle w granicach od -40 do 90°C. Wspomniany przedział wydaje się zatem na tyle duży, żeby nie sprawiać problemów bez względu na pogodę specyficzną dla poszczególnych miesięcy w Polsce. W rzeczywistości trzeba brać jednak poprawkę również na efektywność pracy w zależności od temperatury, ponieważ im będzie ona wyższa, tym silniej nagrzewać się będą ogniwa krzemowe, a tym samym, tym gorzej pracować będzie sama instalacja fotowoltaiczna. Jak to dokładnie działa?

Nagrzewający się krzem powoduje redukowanie napięcia w ramach modułów, przekładając się tym samym w sposób bezpośredni właśnie na spadek efektywności systemu. Z uwagi na tę zależność moduły PV w trakcie sezonu letniego odnotowują najwyższą skuteczność przede wszystkim w trakcie poranków, podczas gdy praca w godzinach popołudniowych, w pełnym słońcu, osiąga niekiedy wydajność niższą nawet o kilkanaście procent.

Czym sugerować się podczas poszukiwań paneli fotowoltaicznych odpornych na wysokie temperatury?

Jak już łatwo na tym etapie ocenić, sam zakres temperatur, w których urządzenie może pracować, niewiele powie nam o tym, na ile dobrze będzie ono funkcjonować przy intensywnym cieple. O wiele lepszym i bardziej wymiernym w tym kontekście czynnikiem będzie tzw. parametr Pmax nazywany także współczynnikiem temperaturowym.

Parametr ów stanowi dla inwestora informację na temat sposobu, w jaki zmieniać się będzie efektywność pracy paneli PV w zależności od panujących w danym obszarze roboczym temperatur. Przeważnie wzrost ciepła o 1°C prowadzi do obniżenia sprawności modułów o 0.3 do nawet 0.5 procenta.

Niestety współczynnik temperaturowy Pmax nie zawsze podawany jest przez producentów wprost, dlatego niekiedy trzeba tę informację ustalić — samodzielnie albo za pośrednictwem firmy, która na Twoje zlecenie zajmuje się całościową procedurą wdrożenia systemu fotowoltaicznego.