Dotacje na zakup i montaż instalacji OZE dla mieszkańców powiatu oławskiego.

Jak otrzymać wsparcie finansowe do instalacji odnawialnych źródeł energii.

Od 4 stycznia 2022r. na terenie powiatu oławskiego rusza program wspierający inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Wnioski można składać do 31 marca 2022 roku, dlatego im szybciej, tym lepiej, ponieważ budżet jest ograniczony.

Na co dokładnie dostaniemy dofinansowanie i jakie są warunki jego otrzymania?

Jest to dotacja celowa dla mieszkańców powiatu oławskiego.

Dofinansowanie obejmuje następujące instalacje:

Dotacja stanowi refundację części kosztów poniesionych przez inwestora na zakup i montaż instalacji. Dofinansowaniu podlegają jedynie udokumentowane koszty własne, poniesione w danym roku po dacie zawarcia umowy z powiatem oławskim.

Wartość dofinansowania wynosi do 30% całkowitych kosztów poniesionych, nie więcej niż:

Dotacje będą udzielana do czasu wyczerpania środków przeznaczonych w budżecie na rok 2022.

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie?

O dotację celową mogą ubiegać się mieszkańcy powiatu oławskiego, którzy:

  1. złożą wniosek w Starostwie Powiatowym w Oławie do 31 marca 2022 roku;
  2. podpiszą umowę z powiatem oławskim;
  3. wykonają instalację objętą dofinansowaniem;
  4. zawiadomią o zakończeniu inwestycji i przedłożą dokumenty rozliczeniowe w Starostwie Powiatowym w Oławie.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Oławie.

tel. 71-301-15-72 lub 71-301-15-26