Agroenergia – program dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną i pompę ciepła dla rolnika.

Wciąż trwa nabór wniosków do programu wdrażanego w szesnastu województwach.

Od 1 października 2021r ruszył program organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła o mocy od 10 do 50 kW oraz magazynu energii elektrycznej.

Dla kogo?

Program skierowany jest dla właścicieli oraz dzierżawców nieruchomości rolnych o powierzchni od 1 ha do 300 ha. Warunkiem uzyskania dotacji jest prowadzenie gospodarstwa rolnego przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku.

Jakie środki można pozyskać?

Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż instalacji o mocy:

  • 10-30 kW do 15 000 zł (nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowanych);
  • 30-50 kW do 25 000 zł (nie więcej niż 13% kosztów kwalifikowanych).

Instalując jednocześnie fotowoltaikę oraz pompę ciepła można otrzymać dodatkowo 10 000zł.

Rozliczenie kosztów

Dotacja może wynieść do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzającej energię. Koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku nie będą brane pod uwagę.

Okres kwalifikowalności kosztów to 01.06.2021 – 30.06.2027 roku.

Więcej informacji możesz uzyskać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiednich dla lokalizacji inwestycji.